top of page

Slikken

Oromyofunctionele therapie richt zich op het herstellen van de spierbalans in en om de mond. Deze spieren worden gebruikt om te praten en te slikken. Een verstoorde balans in deze spieren kan leiden tot een scheefstand van het gebit.

Bij een scheefstand van de tanden wordt vaak een afwijkende slik geconstateerd, bijvoorbeeld door de tandarts of orthodontist. Door de afwijkende slikbeweging kunnen de tanden scheef gaan staan, waardoor een beugel nodig is. De logopedist kan helpen bij het aanleren van een goede slikbeweging om te voorkomen dat het gebit opnieuw scheef gaat staan na het verwijderen van de beugel.

Soms gaat het slikken niet helemaal goed. Dit kan al bij baby's voorkomen, dan verloopt de borst- of flesvoeding niet goed. Of op het moment dat er vaste voeding wordt aangeboden en het kind heeft moeite met het doorslikken of kauwen. De logopedist kan ondersteuning bieden bij deze problemen.

Marije Muller is prelogopedist. Dit betekent dat zij gedegen hulp kan bieden bij:

  • problemen bij borst- en flesvoeding

  • moeite met de overgang naar vaste voeding

  • voedselweigering

  • overgang van sonde voeding naar orale voeding

  • smaakgewenning

  • kauwproblemen

bottom of page