top of page

Logopedist

Naam:         Marije F. Muller

 

Opleiding:    Bachelor Logopedie (Hanzehogeschool Groningen)

                  Minor Psychologie (Hanzehogeschool Groningen)

                  Preverbale logopedie (Hogeschool Utrecht)

Nascholing:  Eet-en drinkproblemen II

                  Verdiepingscursus Zuigelingen

                  Masterclass Flesweigeren

                  TOLK taaltherapie

                  OMFT (oromyofunctionele therapie) 

                  Estill Voice Training level 1

                  Fonologie: Onderzoek en Behandeling

                  Systemisch Dialogisch Werken in de Hulpverlening

                  Taal in Blokjes

Cursussen:  Verschillende korte cursussen en webinars over eet- en drinkproblemen, taalontwikkeling, meertaligheid, dyslexie, hoogbegaafdheid, sensorische informatieverwerking, autisme spectrum stoornissen, auditieve verwerkingsproblemen en stem.

Kwaliteit

Als logopedist is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Ik neem deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten en volg regelmatig nascholingen en cursussen om de kwaliteit van mijn behandelingen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. 

Mijn visie

Iedereen is Bijzonder, iedereen is anders. Je mag zijn zoals je bent, want jij voegt iets toe wat iemand anders niet kan. Dit maakt je niet meer of minder dan een ander, het maakt je ‘jij’. Ook ik ben uniek en wil graag iets toevoegen. Authenticiteit is voor mij heel belangrijk, want als ik mijzelf kan zijn dan kan ik het meeste betekenen voor een ander. Mijn cliënten mogen ook zichzelf zijn, het is niet erg om anders te zijn dan een ander.

Het is voor mij heel waardevol om te zien hoe ver een kind kan komen binnen zijn/haar communicatieve mogelijkheden en de ouders te helpen bij het zien van die mogelijkheden. Als ouder begrijp ik de bezorgdheid van ouders en als logopedist kan ik helpen om beter te communiceren met je kind. Dat maakt mij ‘mij’.

Ook het werken met volwassenen vind ik erg inspirerend. Doordat de problemen bij hen al vaak langer spelen, is het een uitdaging om dit te veranderen. Hiervoor is een individuele aanpak erg belangrijk, uiteraard in samenspraak met de cliënt.

bottom of page