top of page

Logopedist

Naam:         Marije F. Muller

 

Opleiding:    Bachelor Logopedie (Hanzehogeschool Groningen)

                  Minor Psychologie (Hanzehogeschool Groningen)

                  Preverbale logopedie (Hogeschool Utrecht)

Nascholing:  Eet-en drinkproblemen II

                  Verdiepingscursus Zuigelingen

                  Masterclass Flesweigeren

                  TOLK taaltherapie

                  OMFT (oromyofunctionele therapie) 

                  Estill Voice Training level 1

                  Fonologie: Onderzoek en Behandeling

                  Systemisch Dialogisch Werken in de Hulpverlening

                  Taal in Blokjes

Naast de opleiding en nascholingen heb ik verschillende cursussen en webinars over eet- en drinkproblemen, taalontwikkeling, meertaligheid, dyslexie, hoogbegaafdheid, sensorische informatieverwerking, autisme spectrum stoornissen, auditieve verwerkingsproblemen en stem gevolgd.

Kwaliteit

Als logopedist is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Ik neem deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten en ben lid van de Nederlandse Vereniging van Preverbale Logopedisten (NVPL) en voldoe ruimschoots  aan alle eisen om in de genoemde registers te staan

NVPL.png

Mijn visie

Iedereen is Bijzonder, iedereen is anders. Je mag zijn zoals je bent, want jij voegt iets toe wat iemand anders niet kan. Dit maakt je niet meer of minder dan een ander, het maakt je ‘jij’. Ook ik ben uniek en wil graag iets toevoegen. Authenticiteit is voor mij heel belangrijk, want als ik mijzelf kan zijn dan kan ik het meeste betekenen voor een ander. Mijn cliënten mogen ook zichzelf zijn, het is niet erg om anders te zijn dan een ander.

Het kunnen bijdragen aan de optimale ontwikkeling van een kind is een eer. Het vertrouwen dat ouders geven om mee te mogen kijken en advies te mogen geven is elke keer opnieuw een cadeautje en ik vind het belangrijk om hier ook op deze manier mee om te gaan. Samen zoeken naar de mogelijkheden van het kind en welke vorm van begeleiding het best past bij dit kind in dit gezin, met deze ouders is telkens een mooie uitdaging. Soms is het heel simpel, soms een zoekplaatje, maar in alle gevallen maakt het mijn werk leuk en waardevol. In iedere vorm van begeleiding neem ik mijn kennis en ervaring mee, zowel als logopedist, maar ook als moeder en als mens. Dit maakt mij 'mij'.

Werken met volwassenen vereist een andere aanpak en is minstens zo inspirerend. Doordat de problemen vaak langer spelen, is het een uitdaging om dit te veranderen. Hiervoor is een individuele aanpak erg belangrijk, uiteraard in samenspraak met de cliënt.

bottom of page