top of page
  • Marije F. Muller

Taal leren of verwerven?


Op dit moment is het kleuteronderwijs erg in opspraak. Waar kleuters vroeger lekker aan het kleuteren waren, worden ze nu geacht in ieder geval 15 letters te kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Is het wel zo verstandig om kleuters, of beter gezegd: leerlingen van groep 1 en 2 in het basisonderwijs, aan het leren te zetten?

Als logopedist ga ik uit van de leermogelijkheden van het kind. Kinderen tot zes jaar oud 'verwerven' taal, kinderen die ouder dan zes zijn 'leren' taal.

Verwerven is een passieve leervorm, dat wil zeggen dat een kind leert door te horen, te zien en mee te maken. Door taal te horen, anderen met elkaar te zien praten, doordat er met en tegen je gepraat wordt, leer je taal.

Taal leren is actief, net zoals volwassenen een taal aanleren. Door te lezen, uitleg te krijgen over de betekenis en de grammaticale regels, door de tekens (letters) aan een klank te koppelen.

Hoe leren kleuters taal? Door te spelen in het keukentje, de poppenhoek, met auto's, met elkaar. Doordat juf andere woorden gebruikt dan pappa en mamma, of misschien zelfs wel een andere taal. Door voorgelezen te worden, door vragen te stellen en antwoorden te krijgen en op vele andere manieren van spel. Een kleuter leert door te spelen, geef ze daar de ruimte voor.


Recente blogposts

Alles weergeven

Infantiele slik: zuigend drinken

Baby’s drinken uit de borst of uit de fles. Daarbij moeten ze zuigen om te kunnen drinken en in de loop van het leven leren ze drinken als een ‘volwassene’. Die leeftijd lijkt steeds verder op te schu

Comments


bottom of page