Welkom op de website van BijLogopedie. Op deze website vindt u veel informatie over verschillende logopedische onder-werpen. Heeft u toch nog vragen, neem gerust contact op.

Marije F. Muller

OMFT

Oromyofunctionele therapie is een logopedische behandeling gericht op het herstellen van de functies van de spieren in en om de mond. Het kan zijn dat de spierbalans verstoord is en dat zich dat uit in spraakproblemen of slikproblemen, maar ook als ondersteuning van de orthodontische behandeling wordt deze therapie vaak ingezet.

>>>meer informatie

Spraak-taal

Als een kind niet begrepen of verstaan wordt, dan kan dit veel frustratie met zich meebrengen, zowel het kind als voor de ouders. Bij de logopedist wordt dan op een speelse manier gekeken naar de spraakontwikkeling en naar de taalontwikkeling, want waar ligt precies het stukje waar het mis gaat in het praten? Is het verstaanbaarheid of is het de taalontwikkeling? Zodra dat helder is dan kunnen we adviezen geven of een behandeling opstarten.

Bij de meeste zorgverzekeraars kan dit via Directe Toegankelijkheid Logopedie, dan is er geen verwijsbrief nodig van de huisarts en kan je gewoon een afspraak maken. Dus heb je twijfels over de spraak-taalontwikkeling van je kind, maak gerust een afspraak.

Corona-maatregelen

De corona pandemie is na anderhalf jaar nog steeds niet voorbij. Wel zijn we inmiddels gewend aan het afstand houden en het thuisblijven bij Corona gerelateerde klachten. Ik vertrouw erop dat iedereen zich hieraan houdt.

Tweemaal daags reinig ik alle deurklinken van de voordeur tot de behandelruimte.

In de praktijk wordt na iedere behandeling schoongemaakt en de ramen gaan regelmatig open voor frisse lucht. In de centrale hal is de wachtruimte en daar is voldoende ruimte om afstand te houden en elkaar te passeren bij binnenkomst of vertrek. Blijf in de wachtruimte tot ik je kom halen zodat je elkaar niet in de gang hoeft te passeren.

Welkom

Afbeelding Corona.jpg