top of page

Voorschotbenadering

Sommige kinderen lopen meer risico op dyslexie. Ze laten minder dan leeftijdgenoten interesse in letters zien, hebben problemen met rijmen of kunnen niet goed "hakken en plakken". Vaak is er ook één van de ouders dyslectisch. Voor deze kinderen kan de voorschotbenadering ze helpen ter voorbereiding op groep 3 of ter ondersteuning in groep 3.

De meeste kleuters gaan in groep 2 uit zichzelf bezig met letters. Kleuters die mogelijk dyslectisch zijn, tonen weinig interesse in letters. Door dit op speelse wijze te stimuleren krijgen deze kleuters een voorschot waardoor zij niet met een achterstand aan groep 3 beginnen.

Doelen

De voorschotbenadering bij de logopedist heeft als doel om een aanvulling te zijn op het onderwijs.

De behandeling richt zich op:

  • het identificeren van fonemen/letters

  • het manipuleren van fonemen/letters

  • het aanleren van de klank/tekenkoppeling

Dyslexie

De diagnose 'dyslexie' kan pas worden gesteld vanaf halverwege groep 4, tenzij er sprake is van zeer ernstige dyslexie. Behandeling van dyslexie door de logopedist kan door dyslexiespecialisten.

De voorschotbenadering richt zich op de fonologische ontwikkeling van kinderen uit groep 2 en 3, deze valt niet onder de dyslexie-regeling en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

bottom of page