• Marije F. Muller

Wikken en wegen?

Vanaf 15 maart heb ik geen cliënt meer gezien, behalve via videobellen (tele-logopedie). Ik ben gebonden aan de voorwaarden van de RIVM, eisen van zorgverzekeraars en voorschriften van de beroepsvereniging. Bij iedere persconferentie hoopte ik dat er versoepelingen zouden komen waardoor ik een aantal cliënten weer echt zou kunnen behandelen. De status op dit moment is dat ik, onder strikte voorwaarden, alleen de cliënten mag zien waarbij het noodzakelijk is en niet mogelijk om via tele-logopedie te behandelen.

Aan mij nu de schone taak om te bepalen wat noodzakelijk is en op welke manier wij elkaar in de praktijk kunnen ontmoeten met in acht neming van de 1,5 meter afstand en hygiënische voorwaarden.

Hopelijk tot snel weer in levende lijve, tot dan ben ik gewoon telefonisch bereikbaar!